2018 Şubat Ayı Olağan Meclis Kararı

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI
KARAR TARİHİ:01.02.2018 2018/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                          KARAR NO:   8
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM -8  Cadde isminin değiştirilmesi.

 

Karar :  5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 81’inci maddesinde  “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.”denilmektedir.

Beldemiz Çiçek mahallesinde bulunan  “HAŞİM KILIÇ CADDESİ” isminin değiştirilmesi meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde; Beldemiz Çiçek mahallesinde “HAŞİM KILIÇ CADDESİ” isminin  “ŞEHİT YÜZBAŞI MUSTAFA ERDAL CADDESİ” olarak değiştirilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 (n) ve 81. maddeleri gereğince  Oy biriliği ile karar verilmiştir.

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İLYAS ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir