2018 Nisan Ayı Olağan Meclis Kararı

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                       KARAR NO:  10
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

Karar :  5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2016 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan Köseli Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, Faaliyet Raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince hazırlanan Köseli Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

 

 

          METİN KURT                                      MÜMİN KARGI                             İLYAS ÖCAN

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                       KARAR NO: 11
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  299 Ada 6 Parsel, 300 Ada 8 ve 9 Parsele ilişkin imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

Karar :   Gündem maddesinde belirtilen ada ve parsellere ilişkin dosyalar incelenerek İmar Plan örneklerinde taralı alanda bulunan yerler Meclis tarafından incelenerek, yapılan oylamada Mecliste bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmemiş olup, İmar Plan Tadilat dosyası hazırlattırılmamasına, kararın bir nüshasının Fen İşleri Servisine gönderilmesine;

Oy çokluğu ile  karar verildi.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İlyas ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 12
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  381 Ada 4 Parsele ilişkin imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

 

Karar :  Kasabamız Çiftlik Mahallesinde bulunan  İmar Plan örneklerinde taralı alanda bulunan Meclis tarafından incelenerek, yapılan oylamada Mecliste bulunan üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olup, İmar Plan Tadilat dosyası hazırlattırılmasına, kararın bir nüshasının Fen İşleri Servisine gönderilmesine;

Oy çokluğu ile  karar verildi.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                                İLYAS ÖCAN                                  MÜMİN KARGI

           MELİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 13
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

  • GÜNDEM : Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (YOKAB)  Meclis üyeliği için bir asıl bir yedek üye seçimi yapılması

 

Karar :  Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Birliği (YOKAB)’ nin Mart ayı toplantısında  birliğe üyeliğimiz kabul olunmuştur.Birlik tüzüğünün 7.Maddesi gereği 1 asil 1 yedek üye seçmesi gerekir.Başkan hazırda bulunan üyelere asil üyelik için aday olmak isteyen varmı diye sordu üyelerden Metin KURT aday olduğunu belirtti ve başka aday çıkmadı.Hazırda bulunan üyelerinde kabulü ile asil üye olarak seçildi.Başkan yedek üye için aday olmak isteyen varmı diye sordu üyelerden Mümin KARGI aday olduğunu belirtti ve başka aday çıkmadı.Diğer üyelerinde kabulü ile Mümin KARGI yedek üye olmasına;

Oy biriliği ile karar verilmiştir.

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İlyas ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 14
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  Meclis Başkan Vekili Seçimi.

 

Karar :  5393 sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilliği seçimi için gizli oylama yapılmış yapılan oylama sonucunda 8 oyla Meclis Üyesi Hasan SALMANLI Meclis 1. Başkan Vekilliğine, 5 oyla Mümin KARGI 2.Başkan Vekilliğine  oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İlyas ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 15
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  Katip üye Seçimi.

 

Karar :  5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı için 2 Asil, 2 Yedek Katip Üyelik için gizli oylama ile seçim yapılmıştır. Yapılan oylama neticesinde Mümin KARGI 7(Yedi) oy, Şahin ÇETİN 6 (Altı) oy alarak oy çokluğu ile Asıl Katip Üyeliklerine, Metin KURT 4(Dört) oyla ve Mustafa SAĞLAM 3 oyla Yedek Katip Üyeliklere seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İlyas ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:09.04.2018 2018/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 16
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  Encümene Üye Seçimi.

 

Karar :  13 TEMMUZ 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin a ile fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapacak Encümen üyeleri seçimi için gizli oylama yapılmış ve yapılan oylama neticesinde;

1-Mümin KARGI 4(Dört) oy

2- Mustafa SAĞLAM 4(Dört) oy

3- Hasan SALMANLI 4 (Dört)oy

4-Yusuf ARDIÇ 2(iki) oy

5- Şahin ÇETİN 2 (iki) oy

Mümin KARGI ,Mustafa SAĞLAM, Hasan SALMANLI eşit oy almışlardır.Üyeler arasında kura çekilmesine karar verilmiş olup, yapılan kura sonucunda Mümin KARGI ve Hasan SALMANLI    Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.09.04.2018

 

 

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                              İlyas ÖCAN                                      MÜMİN KARGI

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir