2018 Mayıs Ayı Olağan Meclis Kararı

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:03.05.2018 2018/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                       KARAR NO:  17
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  2017 Yılı Gelir Gider Kesin hesabın görüşülmesi

Karar :

10 Mart 2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre belediyemize ait 2017 mali yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesinde, aynı yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen kesin hesabı oluşturan cetveller belediyemizce hazırlanarak meclise sunulmuştur. Kesin hesabı oluşturan cetvellerden Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli , Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli ,  Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste  tek tek okunarak müzakere edilip yine madde madde yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                                MÜMİN KARGI                              ŞAHİN ÇETİN

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:03.05.2018 2018/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                       KARAR NO: 18
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

GÜNDEM :  Fen İşleri Servisinin 16.04.2018 tarih ve 84935516-755.00/47 sayılı imar Plan Değişikliği  konulu yazısının görüşülmesi.

Karar  :

Gündem maddesinde belirtilen yazıda “Başkanlığımızca 09.04.2018 Tarihli Meclis Toplantımızda görüşülen 381 ada 4 nolu parselin imar plan değişikliği konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılan 25.03.2018. Tarih ve 34 sayılı yazımıza istinaden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 13.04.2018 tarih ve 7524740 sayılı yazıları ekinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü sunulmuş olup bu görüşünde dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması” denilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısında ise belirtilen ada ve parselde ileride okul yapılması planlandığından ve bölgede uygun başka okul alanı bulunmadığı ilgili arsanın muhafaza edilmesi denilmektedir.

Bahse konu 381 ada 4 nolu parselin rekreasyon alanı olarak kullanılarak görüntü kirliliğinin giderilmesine, Vatandaşların kullana bileceği bir alan olarak üzerine taşınır mallar yapılmasına, okul yapılacağı zaman bu taşınırların kaldırılmasına Mecliste bulunan üyelerin de kabulü ile;

Oy birliği ile kabul edilip karar verildi.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                                MÜMİN KARGI                              ŞAHİN ÇETİN

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:03.05.2018 2018/MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI                        KARAR NO: 19
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

  • GÜNDEM :  Yerköy-Çiçekdağı-Köseli Belediyeleri Atık Su Grup Arıtma Tesisi Yönetim Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçilmesinin görüşülmesi.

 

 

Karar :  Birlik tüzüğünün 7. Maddesi gereğince, Birlik Meclisine 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi için yapılan gizli  oylama sonucunda;Mümin KARGI 7 (Yedi) oy alarak asil üye olmasına, Metin KURT  5(Beş) oy alarak yedek üye olarak görev yapmalarına;

Oy çokluğu ile  karar verildi.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                                MÜMİN KARGI                              ŞAHİN ÇETİN

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir