2018 Ağustos Ayı Olağan Meclis Kararı

KÖSELİ BELEDİYESİ MECLİS TUTANAĞI

KARAR TARİHİ:02.08.2018 2018/AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI             KARAR NO:22
KÖSELİ BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI SOYADI

BAŞKAN: BEKİR YILMAZ-BELEDİYE BAŞKANI

ÜYELER:  İLYAS ÖCAN –  ŞAHİN ÇETİN –  MÜMİN KARGI  –METİN KURT – YÜKSEL NİHAL –İLHAMİ EMREBAŞ –HASAN SALMANLI –YUSUF ARDIÇ–MUSTAFA SAĞLAM

 

 

  • GÜNDEM :   Belediyemiz İtfaiye Memurları ve Zabıta Memurlarının maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesinin Görüşülmesi.

 

 

Karar  :        Belediyemizce 2018 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden,  gereği görüşüldü.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde “görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan,  Zabıta Memurlarına 250,00 TL fazla çalışma ücreti verilmesi, İtfaiye Personeline Belediyemizin İtfaiye Aracı Ve İtfaiye Sistemi olmadığı için  herhangi bir ücret verilmemesine, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2018 Mali Yılı boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,  gereği için Alınan kararın Bir nüshasının Mali Hizmetler Müdürlüğüne tevdiine karar verildi.

Oy birliği ile kabul edilip karar verildi.

 

 

 

           BEKİR YILMAZ                                MÜMİN KARGI                              ŞAHİN ÇETİN

          MECLİS BAŞKANI                               KÂTİP                                                         KÂTİP    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir